Uitgebreidere DISC persoonlijkheidstest
Bekijk deze nieuwsbrief online

Uitgebreidere DISC persoonlijkheidstest

Er is naast de DISC scan nu ook een DISC-persoonlijkheidstest beschikbaar.  De DISC-persoonlijkheidstest heeft dezelfde vragenlijst als de DISC scan maar een verder uitgeschreven rapport. Vooral de kenmerkende gedragingen van een respondent en mogelijke consequenties voor werk en functie zijn uitgebreider. Je kunt het voorbeeldrapport bekijken voor de details.

De scan leent zich meer voor gebruik in groepscontext of snelle DISC type bepaling. De uitgebreidere DISC-persoonlijkheidstest is eerder inzetbaar bij intensievere loopbaanbegeleiding en 1:1 coaching. Zowel de scan als de uitgebreidere test zijn niet bruikbaar voor beoordelingsvraagstukken. Je vindt alle details van de DISC-persoonlijkheidstest in de online catalogus.

 

Validatie DISC vragenlijst en model

Het DISC model wordt veel gebruikt door met name bedrijven en organisaties. Dit ondanks dat een strikte wetenschappelijke validatie ontbreekt. De relatieve eenvoud en positieve insteek van het model, maar ook grote marketinginspanningen in vooral Angelsaksische landen, hebben hier aan bijgedragen. Er bestaan wereldwijd dan ook wel tientallen versies van DISC vragenlijsten.

Om meer grip te krijgen op de kwaliteit van de vragenlijst en het model als geheel heeft 123test BV een onderzoek gedaan naar de concurrente validiteit ervan met het Big Five persoonlijkheidsmodel. Van het Big Five persoonlijkheidsmodel staat goede validiteit zonder twijfel vast. Deze studie is uitgevoerd op de Engelstalige versies van de tests.

Je leest in de Concurrente validiteitsstudie Big Five – DISC hoe de vragenlijsten en schalen in detail onderling correleren en wat dat betekent. Samenvattend is te stellen dat de DISC vragenlijst volledig bestaat uit valide vragen, maar dat die vervolgens gecombineerd worden tot een model dat afwijkt van het Big Five factoren model. De vier DISC dimensies zijn mengvormen van grofweg telkens twee Big Five factoren. Van de factor ‘Openheid’ uit de Big Five is het minste terug te vinden in het DISC model. De DISC stijlen en typologie staat derhalve echt op zichzelf.

Hieronder het DISC model. De D als voorbeeld is een combinatie van hoger Extraversie en lager Meegaandheid uit de Big Five model. Dat komt dan overeen met een assertieve en taakgerichte houding.
Er zit veel validiteit in de DISC vragenlijst. Het is een brede maar geen uitputtende meting van iemands persoonlijkheid. Er is in het DISC model iets meer nadruk op interpersoonlijk gedrag in vergelijking met het Big Five model. De vier dimensies (kleuren) zijn grove containers die op zichzelf heel raak kunnen typeren maar daarbij soms ook wat karikaturaal aandoen. Dit hoeft afhankelijk van het doel en setting van gebruik geen probleem te zijn. De vijftien profielen die aanvullend gegeven worden, bieden meer houvast dan alleen ‘je kleur’. De bruikbaarheid van de DISC zit hem in de eenvoud, de beschikbaarheid en positieve grondslag. Voor groepstraining en bewustwording is het een populair en bruikbaar instrument.

Dr. Edwin van Thiel
CEO 123test BV

 
Staat jouw logo al boven je vragenlijsten en rapporten? Dit is kosteloos! Mail ons je logo op servicedesk@testlokaal.nl en we maken het in orde

Veelgestelde vragen


Veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden kun je altijd bekijken op Veelgestelde vragen. Je komt er ook via het menu in Testlokaal, onder het menu-item Help.
 
Heb je vragen n.a.v. deze nieuwsbrief? Je kunt altijd contact opnemen via servicedesk@testlokaal.nl.

Ons adres:
TestingTalents BV
Mercator Science & Technology Park Radboud Universiteit
Toernooiveld 300 (Mercator ll)
6525 EC Nijmegen
+31 24 3620211


 
Wil je je uitschrijven voor deze nieuwsbrief?
Dat kan op testingtalents.nl/nieuwsbrief.html