DISC Persoonlijkheidstest

Meetpretentie

Bepaal je DISC profiel en hoe je scoort op de vier factoren van het DISC persoonlijkheidsmodel

Kenmerken

  • Snel en compleet
  • Geïnterpreteerd rapport van 15 tot 18 pagina's
  • Multi-ipsatieve vraagstelling
  • Met DISC profiel en tegengesteld profiel
  • Met uitgebreide beschrijvingen van gedragstijlen

Samenstelling

Het DISC model bestaat uit vier factoren: D (Dominance), I (Influence), S (Steadiness) en C (Compliance). In het rapport wordt een procentuele weergave gegeven van de scores op de vier factoren. Daarbij wordt een DISC profiel weergegeven. Deze DISC profielen zijn: De Presteerder, De Coach, De Beoordelaar, De Adviseur, De Creatieveling, De Individualist, De Inspirator, De Onderzoeker, De Objectieve denker, De Perfectionist, De Motivator, De Deskundige, De Enthousiast, De Resultaatgerichte en De Specialist.

In uitzonderlijke gevallen, waarbij er bijvoorbeeld zeer gemiddeld op alle factoren wordt gescoord, kan het voorkomen dat er geen DISC profiel kan worden vastgesteld.

Toepassingsgebied

Als beginpunt of discussiestuk bij coaching of loopbaanbegeleiding.

Verschillen met DISC Scan

Er is naast de DISC Persoonlijkheidstest ook een DISC Scan beschikbaar. De DISC-persoonlijkheidstest heeft dezelfde vragenlijst als de DISC scan maar een verder uitgeschreven rapport. Vooral de kenmerkende gedragingen van een respondent en mogelijke consequenties voor werk en functie zijn uitgebreider. Je kunt de voorbeeldrapporten van beide tests bekijken voor de details.

De DISC Scan leent zich meer voor gebruik in groepscontext of snelle DISC type bepaling. De uitgebreidere DISC-persoonlijkheidstest is eerder inzetbaar bij intensievere loopbaanbegeleiding en 1:1 coaching.

Prijs

€ 18.00 (excl. btw)
Concurrente validatiestudie: DISC vs. Big Five.pdf
Voorbeeldrapport DISC Persoonlijkheidstest

Overige kenmerken

Vraag die voor de respondent beantwoord wordt

Welke DISC factoren zijn het meest en welke het minst op je van toepassing, wat is je DISC profiel?

Testvorm

Multi-ipsatief format (kies de meest en minst beschrijvende stelling uit 4 stellingen)

Leeftijd respondenten

Vanaf 18 jaar

Opleidingsniveau respondenten

Alle opleidingsniveaus

Gebruikers

Loopbaanadviseurs, coaches, trainers, psychologen, etc.

Gebruikerskwalificatie

Geen kwalificatie vereist

Normgroep

De test bepaalt de persoonlijke voorkeur van een respondent, daarvoor is geen normgroep noodzakelijk

Statistieken

Niet van toepassing

Betrouwbaarheid

Vanwege het ipsatieve format kan er geen interne consistentie betrouwbaarheid worden bepaald

Validiteit

De gebruikservaringen zijn zeer positief, face validity is hoog

Lengte en afnameduur vragenlijst

De test bestaat uit 28 blokken van telkens vier stellingen. Invullen duurt 10 tot 12 minuten.

Beschikbare rapportvormen

Geïnterpreteerd rapport van 15 tot 18 pagina's met uitleg over en score op alle DISC factoren en bijbehorend DISC profiel.

Voorbeeldrapporten

Voorbeeldrapport DISC Persoonlijkheidstest