Beroepskeuzetest elementaire beroepen

Meetpretentie

Bepalen van passend werk op het niveau van lbo en sociale werkvoorziening op basis van zelfbeoordelingen door respondenten.

Kenmerken

  • Brede meting op 12 dimensies
  • Dimensies zijn direct gerelateerd aan werk
  • Dimensies meten werksoort en werkcontext
  • Extra lijst met werkomstandigheden combineert met de dimensies om verkeerde keuzes te voorkomen
  • Vragen en taalgebruik nauwkeurig afgestemd op de doelgroep

Samenstelling

Naast een lijst met specifiek (beperkende) werkomstandigheden worden er 12 dimensies gemeten die een focus hebben op werksoort en werkcontext. Deze 12 dimensies zijn: Fabriekswerk licht, Fabriekswerk zwaar, Schoonmaken buiten, Schoonmaken binnen, Groenvoorziening, Toezicht houden, Verbouwen en klussen, Catering, Kantoorwerk, Werken met klanten, Confectiewerk, Bezorgwerk.

Toepassingsgebied

Re-integratie, loopbaanbegeleiding, outplacement, beroepskeuze, etc

Prijs

€ 12.50 (excl. btw)
Voorbeeldrapport Beroepskeuzetest elementaire beroepen

Overige kenmerken

Vraag die voor de respondent beantwoord wordt

Welke werksoort en werkcontext past bij mij?

Testvorm

Checklist met slider en vragenlijst met vier punts Likert schaal

Leeftijd respondenten

Vanaf 12 jaar

Opleidingsniveau respondenten

Niveau sociale werkvoorziening

Gebruikers

Loopbaanadviseurs, beroepskeuze-adviseurs, re-integreerders, etc.

Gebruikerskwalificatie

Geen kwalificatie vereist

Normgroep

Zie technische handleiding

Statistieken

Zie technische handleiding

Betrouwbaarheid

Zie technische handleiding

Validiteit

De checklist en de dimensies zijn tot stand gekomen op basis van expertkennis, geïnspireerd op de taxonomie van O-net en directe relaties met de beroependatabase van 123test. De keuze om dimensies te baseren op werksoorten en werkcontexten relateert de test en de uitslag zeer rechtstreeks aan werk. Door deze nauwe koppeling en het gebruik van goede taxonomieën als uitgangspunt om het hele werkveld te dekken is de validiteit van de theoretische basis goed. Daarbij relateren alle dimensies ieder op zich en als geheel sterk aan het RIASEC model.

Lengte en afnameduur vragenlijst

De checklist bestaat uit 13 vragen en de vragenlijst uit 48 vragen. De afnameduur is rond de 15 minuten.

Beschikbare rapportvormen

Uitgebreid rapport direct voor de respondent met totaal grafiek en uitleg per dimensie. Per dimensie ook een kruising met de beperkende voorwaarden. Er is ook een kort samenvattend rapport beschikbaar.

Handleiding

Technische handleiding Beroepskeuzetest elementaire beroepen

Voorbeeldrapporten

Voorbeeldrapport Beroepskeuzetest elementaire beroepen