Marketing en sales potentieel test

Meetpretentie

Bepalen van het potentieel om een succesvolle marketing en sales professional te zijn voor assessment-, loopbaan- en selectie doeleinden.

Kenmerken

  • Wetenschap en praktijkkennis gecombineerd
  • Normgroep van uitsluitende sales en marketing professionals
  • Korte, krachtige indicator voor kans op succes
  • Heldere rapportage

Samenstelling

De test meet zeven schalen plus een speciale profielscore; De zeven schalen zijn prudentie, probleem oplossend vermogen, netwerkend ondernemen, ambitie en prestatiegerichtheid, autonoom en eigenzinnig, zelfkennis en zelfverzekerd en assertief. Een profielscore wordt gegeven op een schaal voor ‘ondernemende sales professional’.

Toepassingsgebied

Onder andere loopbaanbegeleiding, upward mobility toetsing, assessment, werving- en selectie, etc.

Prijs

€ 36.00 (excl. btw)
Voorbeeldrapport Marketing en sales potentieel test

Overige kenmerken

Vraag die voor de respondent beantwoord wordt

Inzicht in de zeven persoonlijkheidskenmerken van de succesvolle marketing en sales professional

Testvorm

Open stellingen op een vijfpunts schaal

Leeftijd respondenten

Volwassenen

Opleidingsniveau respondenten

Alle opleidingsniveaus

Gebruikers

Onder andere recruiters, loopbaanbegeleiders, psychologen, HRM/P&O, werving- en selectie, etc.

Gebruikerskwalificatie

Geen kwalificatie vereist

Normgroep

De normgroep van 263 personen bestaat uit alleen maar mensen die werkzaam zijn in de marketing en sales en zijn grotendeels afkomstig uit het bestand van een werving- selectiebureau voor marketing en sales personeel.

Statistieken

De groep van 263 personen bestaat voornamelijk uit mannen (80%) en is hoog opgeleid (HBO/WO, 70%). Het overgrote deel is tussen de 25 en 44 jaar (75%) en de deelnemers zijn hoofdzakelijk Nederlands (90%). De gemiddelde zelfbeoordeling van hen over de mate van succesvol zijn in hun werk was een 7,5. Ongeveer een derde heeft de test ingevuld voor hun plezier, tweederde was op zoek naar zelfinzicht en inzicht in hun sales potentieel.

Betrouwbaarheid

0.68 tot maximaal 0.82 per schaal (Cronbach’s alpha)

Validiteit

Validiteit van de test is gewaarborgd door gebruik te maken van een combinatie van wetenschappelijke kennis over de kenmerken van sales professionals met praktijkkennis van een werving- en selectiebureau. Huidige gebruikers in de werving- en selectie setting voor marketing en sales personeel geven aan dat de test een goed bruikbaar en nuttig instrument is.

Lengte en afnameduur vragenlijst

De 88 vragen zijn in 12 minuten te beantwoorden

Beschikbare rapportvormen

Volledig geïnterpreteerd rapport (9 pagina’s)

Voorbeeldrapporten

Voorbeeldrapport Marketing en sales potentieel test