Managementtest

Meetpretentie

Managementstijl en kwaliteiten bepaling op de Big Five factoren en een empirische schaal voor kenmerken van managers voor assessment-, loopbaan- en selectiedoeleinden.

Kenmerken

  • Nauwkeurige beschrijving
  • Managementstijl in de volle breedte bepaald
  • Unieke vergelijking op empirische schaal voor managementkenmerken
  • Combinaties van hoofdscores leiden tot aanvullende kernachtige typeringen

Samenstelling

De test bestaat uit 5 schalen die in combinaties kunnen leiden tot 40 aanvullende typeringen. De vijf hoofdschalen zijn: emotioneel onbekommerd, extraversie, gewetensvolheid, vriendelijkheid en openheid. Daarbij wordt tevens een schaal voor management kenmerken gemeten die empirisch bepaald is.

Toepassingsgebied

Onder andere loopbaanbegeleiding, upward mobility toetsing, beroepskeuze, werving- en selectie, etc.

Prijs

€ 30.00 (excl. btw)
Voorbeeldrapport Managementtest

Overige kenmerken

Vraag die voor de respondent beantwoord wordt

Bepaal je managementstijl, managementkwaliteiten en managementkenmerken

Testvorm

Open stellingen op een vijfpunts schaal

Leeftijd respondenten

Volwassenen

Opleidingsniveau respondenten

Alle opleidingsniveaus

Gebruikers

Onder andere loopbaanbegeleiders, psychologen, coaches, recruiters, HRM/P&O, werving- en selectie, etc.

Gebruikerskwalificatie

Geen kwalificatie vereist

Normgroep

Voor deze test bestaan twee normgroepen; een zelfanalysenorm (N=287) en een selectienorm (N=235). Voor loopbaanbegeleiding is de testvariant met de zelfanalysenorm het meest geschikt, voor contexten waarin de respondent waarschijnlijk zal proberen een zo positief mogelijk beeld van zichzelf te scheppen (selectie) is de testvariant met de selectienorm het meest geschikt. Tevens is er een normgroep van Nederlandse (top)managers voor de schaal van managementkenmerken.

Statistieken

Het hoofddeel van de test is geconstrueerd op een steekproef van 5637 personen representatief verdeeld over geslacht omdat dat de enigste factor was die betekenisvolle verschillen op enkele schalen liet zien (50,3 % vrouwen, 49,7 % mannen). Voor de zelfanalyse norm en voor de selectienorm zijn uit deze steekproef respectievelijk 287 en 235 respondenten geselecteerd op basis van de context waarin de test werd ingezet. De normgroep voor de schaal van managementkenmerken bestaat uit in totaal 106 niet-leidinggevenden en 104 managers waarvan er 31 leiding gaven aan leidinggevenden.

Betrouwbaarheid

Cronbach alpha’s voor de vijf respectievelijke schalen zijn 0.93, 0.93, 0.91, 0.88 en 0.84. De schaal voor managementkenmerken heeft een betrouwbaarheid van 0.87.

Validiteit

De validiteit van de Big Five theorie staat nauwelijks ter discussie. De validiteit van deze persoonlijkheidstest kan het best gekarakteriseerd worden aan de hand van de gemiddelde factorladingen die uit factoranalyse naar voren komen. Doorgaans wordt een factorlading van 0.3 als betekenisvol gezien. De gemiddelde factorladingen zijn voor de vijf schalen achtereenvolgens 0.616, 0.596, 0.569, 0.510, en 0.405.
Ook voor de constructie van de schaal voor managementkenmerken is gebruik gemaakt van kenmerken die in de wetenschappelijke literatuur goed gedocumenteerd beschreven staan.

Literatuur

De Big Five theorie is de best gevalideerde persoonlijkheidstheorie ter wereld. De schaal voor managementkenmerken is empirisch samengesteld en heeft een hoge betrouwbaarheid.

Lengte en afnameduur vragenlijst

De 134 vragen zijn in 20 minuten te beantwoorden

Beschikbare rapportvormen

Volledig geïnterpreteerd rapport (9 pagina’s)

Voorbeeldrapporten

Voorbeeldrapport Managementtest