Persoonlijkheidstest

Meetpretentie

Persoonlijkheidsbepaling op de Big Five factoren

Kenmerken

  • Snelle profilering
  • Persoonlijkheidsmeting in de volle breedte
  • Combinaties van hoofdscores leiden tot aanvullende kernachtige typeringen

Samenstelling

De test bestaat uit 5 schalen die in combinaties kunnen leiden tot 40 aanvullende typeringen. De vijf hoofdschalen zijn: emotioneel onbekommerd, extraversie, gewetensvolheid, vriendelijkheid en openheid.

Toepassingsgebied

Onder andere loopbaanbegeleiding, beroepskeuze, werving- en selectie, reïntegratie, etc.

Prijs

€ 12.50 (excl. btw)
Voorbeeldrapport Persoonlijkheidstest
Sample report Personality test

Aan de start van werving- en selectieprocedures zetten wij regelmatig de Persoonlijkheidstest in. Deze geeft mij als consultant relevante profielkenmerken van de kandidaat. Ook voor kandidaten heeft deze test toegevoegde waarde, zij vinden het leuk en herkennen zich in de resultaten. Tenslotte draagt het ook bij aan een positieve beleving van ons bureau.


- Fons Verduin,
  managing consultant, CRM People


Overige kenmerken

Vraag die voor de respondent beantwoord wordt

Bepaal je persoonlijkheid op basis van de Big Five persoonlijkheidstheorie

Testvorm

Open stellingen op een vijfpunts schaal

Leeftijd respondenten

Vanaf 15 jaar

Opleidingsniveau respondenten

Alle opleidingsniveaus

Gebruikers

Onder andere loopbaanbegeleiders, psychologen, coaches, recruiters, HRM/P&O, werving- en selectie, etc.

Gebruikerskwalificatie

Geen kwalificatie vereist

Normgroep

Voor deze test bestaan twee normgroepen; een zelfanalysenorm (N=287) en een selectienorm (N=235). Voor loopbaanbegeleiding is de testvariant met de zelfanalysenorm het meest geschikt, voor contexten waarin de respondent waarschijnlijk zal proberen een zo positief mogelijk beeld van zichzelf te scheppen (selectie) is de testvariant met de selectienorm het meest geschikt.

Statistieken

De test is geconstrueerd op een steekproef van 5637 personen representatief verdeeld over geslacht omdat dat de enigste factor was die betekenisvolle verschillen op enkele schalen liet zien (50,3 % vrouwen, 49,7 % mannen). Voor de zelfanalyse norm en voor de selectienorm zijn uit deze steekproef respectievelijk 287 en 235 respondenten geselecteerd op basis van de context waarin de test werd ingezet.

Betrouwbaarheid

Cronbach alpha’s voor de vijf respectievelijke schalen zijn 0.93, 0.93, 0.91, 0.88 en 0.84

Validiteit

De validiteit van de Big Five theorie staat nauwelijks ter discussie. De validiteit van deze persoonlijkheidstest kan het best gekarakteriseerd worden aan de hand van de gemiddelde factorladingen die uit factoranalyse naar voren komen. Doorgaans wordt een factorlading van 0.3 als betekenisvol gezien. De gemiddelde factorladingen zijn voor de vijf schalen achtereenvolgens 0.616, 0.596, 0.569, 0.510, en 0.405

Literatuur

De Big Five theorie is de best gevalideerde persoonlijkheidstheorie ter wereld

Lengte en afnameduur vragenlijst

De 92 vragen zijn in tien minuten te beantwoorden

Beschikbare rapportvormen

Volledig geïnterpreteerd rapport (9 pagina’s).

Voorbeeldrapporten

Voorbeeldrapport Persoonlijkheidstest
Sample report Personality test