Enneagramtest

Meetpretentie

Bepaal hoe je scoort op het enneagram

Kenmerken

  • Snel en compleet

Samenstelling

Het enneagram bestaat uit negen typen. Zeven daarvan zijn gebaseerd op de traditionele zonden woede, trots, afgunst, hebzucht, gulzigheid, lust en luiheid. Angst en bedrog zijn daar in de 20e eeuw nog aan toegevoegd. Dit resulteert in de volgende negen enneagramtypen; ‘Perfectionist’, ‘Helper’, ‘Verkoper’, ‘Romanticus’, ‘Denker’, ‘Vragensteller’, ‘Levensgenieter’, ‘Bepaler’ en de ‘Bemiddelaar’.

Toepassingsgebied

Als beginpunt, discussiestuk bij coaching of loopbaanbegeleiding. Enneagramtest heeft geen wetenschappelijke basis.

Prijs

€ 4.00 (excl. btw)
Voorbeeldrapport Enneagramtest

Overige kenmerken

Vraag die voor de respondent beantwoord wordt

Welke enneagramtypen zijn het meest en welke zijn het minst op hem/haar van toepassing

Testvorm

Gedwongen keuze format

Leeftijd respondenten

Vanaf 15 jaar

Opleidingsniveau respondenten

Alle opleidingsniveaus

Gebruikers

Loopbaanadviseurs, coaches, trainers, psychologen, etc.

Gebruikerskwalificatie

Geen kwalificatie vereist

Normgroep

De test bepaalt de persoonlijke voorkeur van een respondent, daarvoor is geen normgroep noodzakelijk

Statistieken

Niet van toepassing

Betrouwbaarheid

Vanwege het ipsatieve format kan er geen interne consistentie betrouwbaarheid worden bepaald

Validiteit

De gebruikservaringen zijn zeer positief, face validity is hoog

Lengte en afnameduur vragenlijst

De test bestaat uit 36 keuzes en is in vijf minuten in te vullen

Beschikbare rapportvormen

Volledig geïnterpreteerd rapport van 2 tot 3 pagina's met uitleg over en score op alle enneagramtypen

Voorbeeldrapporten

Voorbeeldrapport Enneagramtest