Tests in Testlokaal

In Testlokaal vinden professionals behalve de professionele tests die ook op 123test worden aangeboden ook nog andere instrumenten. Ook toetsen en eigen tests van professionals kunnen worden ingebouwd.

Hieronder vind je het huidige aanbod van tests die inzetbaar zijn via Testlokaal. Tests met een * zijn ook Engelstalig beschikbaar.

Beroepskeuze

360 graden competentietest

Deze test geeft snel en betrouwbaar weer wat iemand zijn sterkste competenties vindt en hoe anderen hem/haar op deze competenties beoordelen. Lees meer

Beroepskeuzetest

Deze breed inzetbare beroepskeuzetest voor hoger opgeleiden (mbo, hbo en wo) biedt een volledig beeld van iemands persoonlijkheid en het soort werk dat daar bij past. Lees meer

Beroepskeuzetest elementaire beroepen

Brede meting voor (ander) passend werk op het niveau lbo en sociale werkvoorziening. Lees meer

Beroepskeuzetest fundamentele beroepen

Speciaal voor jongeren en volwassenen met een lager opleidingsniveau van vmbo tot en met mbo-2 biedt deze test een breed richtinggevend advies. Lees meer

Carrièreankers (theorie Schein)

Bepaal snel welke carrièreankers jij het belangrijkst vindt. Lees meer

Competentietest

Deze test geeft snel en betrouwbaar weer wat iemand zijn sterkste competenties vindt. Lees meer

Groepsrollentest

Bepaal zeer snel en eenvoudig welke groepsrol het best bij jou past. Lees meer

Nederlandse werkwaardentest

Deze test geeft snel en betrouwbaar weer welke werkwaarden iemand echt belangrijk vindt. Lees meer

Beroepsspecifiek

Managementtest

Deze test geeft een heldere beschrijving van iemands managementstijl en een vergelijking met Nederlandse (top)managers op een schaal voor managementkenmerken. Lees meer

Marketing en sales potentieel test

Deze test geeft een heldere indicatie van iemands potentieel om een succesvolle marketing en sales professional te zijn. Lees meer

Cognitieve capaciteiten

Analogieën hoger niveau

Deze test geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om analogieën op te lossen Lees meer

Analogieën middelbaar niveau

Deze test geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om analogieën op te lossen Lees meer

Cijferreeks hoger niveau

Deze test geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om logische cijferreeksen op te lossen Lees meer

Cijferreeks middelbaar niveau

Deze test geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om logische cijferreeksen op te lossen Lees meer

Grammaticatoets HBO/WO

Bepaal snel en eenvoudig het niveau van beheersing van grammatica en spelling van de Nederlandse taal. Lees meer

IQ test

Deze IQ test geeft snel en betrouwbaar een echte IQ score ten opzichte van de NL beroepsbevolking. Lees meer

Woordenschattest HBO niveau

Bepaal snel en eenvoudig het inzicht in woordkennis van de Nederlandse taal op HBO niveau bij (jong) volwassenen. Lees meer

Woordenschattest MBO niveau

Bepaal snel en eenvoudig het inzicht in woordkennis van de Nederlandse taal op MBO niveau bij (jong) volwassenen. Lees meer

Woordenschattest VMBO niveau

Bepaal snel en eenvoudig het inzicht in woordkennis van de Nederlandse taal op VMBO niveau bij (jong) volwassenen. Lees meer

Persoonlijkheid

DISC Scan

Deze test geeft snel en betrouwbaar weer welke DISC factoren het meest en het minst op iemand van toepassing zijn. Lees meer

Enneagramtest

Deze test geeft snel en betrouwbaar weer welke enneagramtypen het meest en het minst op iemand van toepassing zijn. Lees meer

Jung persoonlijkheidstest

Deze test geeft snel en betrouwbaar weer welke van de 16 persoonlijkheidstypen van Jung op iemand van toepassing zijn. Lees meer

Kerntyperingtest

Deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering (persoonlijke SWOT) van iemands sterke kanten en valkuilen. Lees meer

Nederlandse persoonlijkheidstest

Deze test geeft snel en betrouwbaar een zeer uitgebreide persoonlijkheidsbepaling op de Big Five factoren en 30 onderliggende schalen. Lees meer

Persoonlijkheidstest

Deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering van iemands persoonlijkheid op basis van de best gevalideerde persoonlijkheidstheorie ter wereld (de Big Five). Lees meer

Werkstijltest

Deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering van iemands persoonlijkheid (op basis van de Big Five) en de daarbij horende werkstijl en passende werkomgevingen. Lees meer

Studiekeuze

Beroepentest voor studiekeuze

De speciale situatie van jongeren tijdens beroeps- en studiekeuze vraag om deze speciale test. Vooral het onderdeel met gedwongen keuze vragen weerspiegelt de werkelijkheid goed. Lees meer

Studiekeuzemotivatietest

Deze test maakt inzichtelijk welke motieven voor iemand het belangrijkst zijn bij het maken van een studiekeuze en welke juist niet. Lees meer

Prestatiemotieventest voor studeren

In de uitslag van deze test wordt de respondent vergeleken met een grote groep andere jongeren. Zo krijgt iemand meer inzicht in zichzelf en leert hij/zij welke motieven er bestaan en wat mogelijke voor- en nadelen daarbij zijn. Lees meer

Engelstalig

Engelstalige versies zijn meestal directe vertalingen van de Nederlandse versie met dus ook een Nederlandse normgroep. Ze zijn daarmee dan ook vooral bedoeld voor Engelssprekenden in Nederland, bijvoorbeeld expats of immigranten.

Beroepskeuzetest (Career choice test)

Deze breed inzetbare beroepskeuzetest voor hoger opgeleiden (mbo, hbo en wo) biedt een volledig beeld van iemands persoonlijkheid en het soort werk dat daar bij past. Lees meer

Nederlandse persoonlijkheidstest (Dutch personality test)

Deze test geeft snel en betrouwbaar een zeer uitgebreide persoonlijkheidsbepaling op de Big Five factoren en 30 onderliggende schalen. Lees meer

Cijferreeks hoger niveau (Numerical reasoning higher level)

Deze test geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om logische cijferreeksen op te lossenLees meer

Persoonlijkheidstest (Personality test)

Deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering van iemands persoonlijkheid op basis van de best gevalideerde persoonlijkheidstheorie ter wereld (de Big Five). Lees meer

Groepsrollentest (Team roles test)

Bepaal zeer snel en eenvoudig welke groepsrol het best bij jou past. Lees meer

Nederlandse werkwaardentest (Work values test)

Deze test geeft snel en betrouwbaar weer welke werkwaarden iemand echt belangrijk vindt. Lees meer

Competentietest (Competency test)

Deze test geeft snel en betrouwbaar weer wat iemand zijn sterkste competenties vindt. Lees meer