360 graden competentietest

Meetpretentie

Bepaling van de zelfbeoordeling van een respondent en feedbackgevers (vooraf te selecteren collega's, medewerkers, kennissen) op 16 fundamentele competenties.

Kenmerken

  • Meting op 16 fundamentele competenties
  • Scoring ten opzichte van gemiddelde van feedbackgevers en van de Nederlandse beroepsbevolking
  • Vaste prijs per afname ongeacht het aantal feedbackgevers
  • Geeft snel en betrouwbaar inzicht in zelfbeoordeling en oordeel van anderen

Samenstelling

De volgende competenties worden gemeten: Opmerken, Initiatief nemen, Analyseren, Beslissen, Creëren, Plannen en organiseren, Volhouden, Flexibel reageren, Functioneren onder spanning, Mondeling communiceren, Schriftelijk communiceren, Helpen, Netwerken, Controleren, Leidinggeven, Zelfsturing en -ontwikkeling.

Toepassingsgebied

Onder andere loopbaanbegeleiding, ontwikkelassessments, beroepskeuze en reïntegratie.

Prijs

€ 32.00 (excl. btw)
Vaste prijs per afname, ongeacht het aantal feedbackgevers

Voorbeeldrapport 360 graden competentietest

De 360-graden Competentietest biedt vaak verrassende inzichten. De meesten van onze klanten waarderen zichzelf juist flink boven of juist onder wat anderen vinden. Dat geeft mooie gespreksonderwerpen. Handig vind ik in de rapportage dat er suggesties gedaan worden hoe je je competenties kunt ontwikkelen, als je dat wilt.


- Ruud op den Kamp,
  eigenaar en loopbaancoach bij Styx Career Consult

Overige kenmerken

Vraag die voor de respondent beantwoord wordt

Bepaal je sterke en minder sterke competenties en krijg inzicht hoe anderen je op deze competenties beoordelen

Testvorm

Stellingen met een vijfpunts schaal

Leeftijd respondenten

Respondenten vanaf 15 jaar

Opleidingsniveau respondenten

Vanaf mbo en hoger

Gebruikers

Onder andere psychologen, loopbaanbegeleiders, coaches, recruiters, HRM/P&O, etc.

Gebruikerskwalificatie

Geen kwalificatie vereist

Normgroep

Nederlandse beroepsbevolking in een zelfanalyse setting

Statistieken

De normgroep bestaat uit 750 mensen tussen 15 en 65 jaar, opleiding vanaf mbo niveau, die begin van 2007 de vragenlijst hebben ingevuld. De normgroep is vervolgens 'gewogen' op geslacht, opleidingsniveau en leeftijd met behulp van CBS gegevens over 2006 om de normgroep representatief te maken voor de Nederlandse beroepsbevolking

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheden van de schalen ('Cronbach's Alpha') liggen alle 16 boven de 0,82. Drie liggen zelfs boven 0,90. Het gemiddelde van de 16 betrouwbaarheden is 0,88. De betrouwbaarheid van het instrument kan daarmee zonder meer als goed wordt aangemerkt.

Validiteit

De test is ontwikkeld door de auteurs op basis van uitgebreide praktijkervaring

Lengte en afnameduur vragenlijst

De 155 vragen zijn in 15-20 minuten te beantwoorden

Beschikbare rapportvormen

Naast een verkort rapport van 1 A4 met scores per competenties van de respondent en het gemiddelde van de feedbackgevers is er ook een uitgebreid grafische en geïnterpreteerd rapport

Handleiding

Korte handleiding competentietest

Voorbeeldrapporten

Voorbeeldrapport 360 graden competentietest
Voorbeeldrapport 360 graden competentietest korte versie
Gratis account aanvragen

"Ik ben erg blij met Testlokaal. Ik vind het erg gebruiksvriendelijk en erg fijn dat je ongecompliceerd ermee kunt beginnen, mijn complimenten!"

Anne-Marije Buckens,
eigenaar 50 Company