Kerntyperingtest

Meetpretentie

Kernachtige typering van persoonlijkheid in termen van sterke kanten, valkuilen en kansen en bedreigingen van specifieke werkomgevingen. Breed inzetbaar vanaf mbo niveau en hoger voor persoonlijkheidsbepaling voor alle doeleinden.

Kenmerken

  • Krachtige profilering
  • Sterke kanten en valkuilen benoemd
  • Sociaal wenselijk gedrag uitgeschakeld
  • Kansen en bedreigingen van werkomgevingen belicht

Samenstelling

De test bepaalt welke van 48 empirisch bepaalde mogelijke kerntyperingen op iemand van toepassing is.

Toepassingsgebied

Onder andere loopbaanbegeleiding, beroepskeuze, werving- en selectie, reïntegratie, etc.

Prijs

€ 16.00 (excl. btw)
Voorbeeldrapport Kerntyperingtest

De Kerntyperingtest geeft je een uitgebreid rapport dat goed toepasbaar is op kwesties van het dagelijks leven - met je valkuilen erbij en met een beschrijving van de situaties waarin je meer of minder tot je recht komt. De bevindingen over je persoonlijkheid zijn beschreven in goed herkenbaar gedrag. Stof voor overpeinzing,en voor boeiende gesprekken.


- Jolet Plomp,
  arbeidspsycholoog en publicist

Wij vragen iedere kandidaat die wij voor een interview uitnodigen, vooraf de kerntyperingtest en de IQ test uit te voeren. De kandidaten waarderen het extra inzicht dat wij hen hiermee verschaffen en de opdrachtgever krijgt hierdoor een compleet beeld van de competenties van de kandidaten.


- Ir. Albert-Jan Egmond,
  managing consultant, Recruitment Focus


Overige kenmerken

Vraag die voor de respondent beantwoord wordt

Bepaal je persoonlijke sterke kanten en valkuilen

Testvorm

Gedwongen keuze format, 27 keer kiezen uit vier woorden welke het beste en welke het minste op je van toepassing is

Leeftijd respondenten

Vanaf 15 jaar

Opleidingsniveau respondenten

Alle opleidingsniveaus vanaf mbo en hoger

Gebruikers

Onder andere loopbaanbegeleiders, psychologen, coaches, recruiters, HRM/P&O, werving- en selectie, etc.

Gebruikerskwalificatie

Geen kwalificatie vereist

Normgroep

Nederlandse beroepsbevolking middelbaar of hoger opgeleid (N=424).

Statistieken

Normeringsgegevens Kerntyperingtest
N = 424, gewogen naar NL beroepsbevolking
NL beroepsbevolking (CBS)normgroep
Geslachtvrouw50,5 %52,5 %
man49,5 %47,5 %
Opleiding (CBS indeling)Middelbaar (t/m mbo)62,6 %60,6 %
Hoger (hbo, wo)37,4 %39,4 %
Leeftijd (CBS indeling)15-2417,4 %20,8 %
25-4445,5 %42,7 %
45-6437,1 %36,5 %

Betrouwbaarheid

Door het ipsatieve format van de vragenlijst is het niet mogelijk om een Cronbach alpha uit te rekenen. Test- hertest betrouwbaarheidonderzoek laat zien dat herhaalde metingen bij dezelfde respondenten goed vergelijkbare uitslagen geeft.

Validiteit

Inhoudsvaliditeit is onderzocht middels respondentenoordelen. Het gemiddeld rapportcijfer op de vraag; Ik herken me in het rapport bedraagt een 8,4. Op de vraag; Het persoonlijk profiel klopt met mijn zelfbeeld wordt gemiddeld met een 7,9 beantwoord. Dit zijn zeer hoge scores.
Het concept 'kerntypering' in deze vorm is uniek en ontwikkeld door 123test. Als input voor het benoemen en herkennen van persoonlijkheidseigenschappen en daarbij horende sterke en minder sterke kanten, is gebruik gemaakt van een van de meest gebruikte en best gevalideerde persoonlijkheidstheorieën ter wereld; de Big Five.

Lengte en afnameduur vragenlijst

De 27 keer twee woorden kiezen kost ongeveer 15 tot 20 minuten

Beschikbare rapportvormen

Volledig geïnterpreteerd rapport (10 pagina’s)

Voorbeeldrapporten

Voorbeeldrapport Kerntyperingtest t