IQ test

Meetpretentie

Bepaal de IQ score ten opzichte van de NL beroepsbevolking bij mensen vanaf 15 jaar

Kenmerken

 • Compacte krachtige test
 • Betrouwbaar en valide
 • IQ bepaling ten opzichte van NL beroepsbevolking

Samenstelling

De test bestaat uit de 12 onderdelen verdeeld over vier hoofdvelden.

  Verbaal:
 • Woordomschrijvingen, Woordbetekenis, Antoniemen, Synoniemen
 • Numeriek:
  Cijferreeksen, Redactiesommen
 • Logica:
  Syllogismen, Analogieën, Verzamelingen
 • Ruimtelijk:
  Figurenreeksen, Kubussen, Samengestelde figuren

Toepassingsgebied

Onder andere loopbaanbegeleiding, beroepskeuze, werving- en selectie, etc.

Prijs

€ 16.00 (excl. btw)
Voorbeeldrapport IQ test

Een respondent van bijna 40 jaar met een mbo opleidingsniveau scoorde heel hoog op de IQ test. Ook bij een extra IQ test op kantoor, de cijferreeksen hoger niveau, bleek hij heel hoog te scoren. Nu werd duidelijk waarom hij zich in zijn werk vaak niet op zijn plek voelde.


- Agnes Kortwijk,
  Cvites

Wij vragen iedere kandidaat die wij voor een interview uitnodigen, vooraf de kerntyperingtest en de IQ test uit te voeren. De kandidaten waarderen het extra inzicht dat wij hen hiermee verschaffen en de opdrachtgever krijgt hierdoor een compleet beeld van de competenties van de kandidaten.


- Ir. Albert-Jan Egmond,
  managing consultant, Recruitment Focus


Overige kenmerken

Vraag die voor de respondent beantwoord wordt

Wat is je IQ?

Testvorm

Meerkeuzevragen, talig, grafisch en numeriek

Leeftijd respondenten

Vanaf 15 jaar

Opleidingsniveau respondenten

Alle opleidingsniveaus

Gebruikers

Onder andere loopbaanbegeleiders, psychologen, coaches, recruiters, HRM/P&O, werving- en selectie, etc.

Gebruikerskwalificatie

Geen kwalificatie vereist

Normgroep

Nederlandse beroepsbevolking (N=4047)

Statistieken

Normeringsgegevens IQ test (geschikt vanaf 15 jaar)
N = 4047, gewogen naar NL beroepsbevolking
NL beroepsbevolking
(CBS)
Ongewogen
normgroep
Gewogen
normgroep
Geslacht Vrouw50,5 % 35,2 %49,7 %
Man49,5 % 64,8 %50,3 %
Opleiding (CBS indeling) Onderwijsniveau: Laag 31,3 %13,8 %31,2 %
Onderwijsniveau: Midden 40,7 %32,6 %40,7 %
Onderwijsniveau: Hoog 28,1 %53,5 %28,1 %
Leeftijd (CBS indeling) 15-2418,2 %15,0 %18,2 %
25-4439,9 %61,9 %39,8 %
45-6441,9 %23,0 %42,0 %

Algemene trends
Mannen scoren net iets hoger dan vrouwen
Jongeren en ouderen scoren lager dan mensen van gemiddelde leeftijd
IQ varieert het sterkst als een functie van opleidingsniveau. Hieronder de gemiddelden en standaarddeviaties.
Basisonderwijs 8414,9
VMBO 8910,8
MBO 9812,1
HAVO 10313,8
HBO 10911,6
WO 11512,7

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van de IQ test in zijn geheel bedraagt 0.88 (Cronbach's alpha). Uit factor analytisch onderzoek blijkt dat alle vragen primair laden op één factor, zoals verwacht.

Lengte en afnameduur vragenlijst

De vragenlijst bestaat uit 44 vragen en neemt 30 tot maximaal 45 minuten in beslag

Beschikbare rapportvormen

Volledig geïnterpreteerd rapport (11 pagina's)

Handleiding

Technisch handleiding IQ test

Voorbeeldrapporten

Voorbeeldrapport IQ test