Nederlandse persoonlijkheidstest

Meetpretentie

Persoonlijkheidsbepaling op de Big Five factoren en 30 onderliggende schalen.

Kenmerken

 • Zeer uitgebreide profilering en rapportage
 • Persoonlijkheidsmeting op 30 schalen
 • Met 8 unieke empirisch bepaalde werkprofielen
 • En een ondernemersprofiel plus twee EQ scores

Samenstelling

 • Dimensie ‘Extraversie’
  Deze dimensie bestaat uit de schalen ‘Toegankelijk’, ‘Sociabel’, ‘Assertief en dominant’, ‘Energiek’, ‘Spanningsbehoefte’ en ‘Opgewektheid’.
 • Dimensie ‘Emotionaliteit’
  Deze dimensie bestaat uit ‘Zorgelijkheid’, ‘Irritatie’, ‘Neerslachtigheid’, ‘Niet zelfverzekerd’, ‘Ongeremd’ en ‘Kwetsbaarheid’.
 • Dimensie ‘Gewetensvolheid’
  Deze dimensie bestaat uit ‘Effectief’, ‘Ordelijkheid’, ‘Plichtsgetrouw’, ‘Prestatiegericht’, Zelfstarter’ en ‘Behoedzaam’.
 • Dimensie ‘Meegaandheid’
  Deze dimensie bestaat uit de schalen ‘Vertrouwen’, ‘Integer en oprecht’, ‘Bekommeren’, ‘Mild en vergevingsgezind’, ‘Bescheidenheid’ en ‘Medelijden’.
 • Dimensie ‘Openheid’
  Deze dimensie bestaat uit de schalen ‘Fantasie’, ‘Kunst en natuur minnend’, ‘Inzicht in emoties’, ‘Variatiebehoefte’, ‘Intellect’ en ‘Niet conservatief’.

Toepassingsgebied

Onder andere loopbaanbegeleiding, ontwikkelassessments, beroepskeuze, reïntegratie, etc…

Prijs

€ 24.00 (excl. btw)
Voorbeeldrapport Nederlandse persoonlijkheidstest
Voorbeeldrapport Nederlandse persoonlijkheidstest (verkort)
Sample report Dutch personality test

Wij maken als loopbaanadviesbureau veelvuldig gebruik van de professionele testen van Testlokaal en hebben de ervaring dat het voor kandidaten een heldere rapportage oplevert. De Nederlandse Persoonlijkheidstest heeft veel raakvlakken met de NEO-PI-R en dient voor ons als goede en gebruikersvriendelijke vervanging daarvoor


- Alwine Hoeben,
  eigenaar Aha Consult


Overige kenmerken

Vraag die voor de respondent beantwoord wordt

Bepaal zo uitgebreid mogelijk je persoonlijkheid op basis van 30 kenmerken

Testvorm

Stellingen met een vijfpunts schaal

Leeftijd respondenten

Vanaf 15 jaar

Opleidingsniveau respondenten

Alle opleidingsniveaus

Gebruikers

Onder andere psychologen, loopbaanbegeleiders, coaches, recruiters, HRM/P&O, werving- en selectie, etc.

Gebruikerskwalificatie

Geen kwalificatie vereist

Normgroep

Nederlandse beroepsbevolking (ook bruikbaarheid voor Vlaanderen bewezen) in een zelfanalyse setting

Statistieken

Normeringsgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest
N = 577, gewogen naar NL beroepsbevolking
NL beroepsbevolking (CBS)normgroep
Geslachtvrouw50,50%54,18%
man49,50%45,82%
Opleiding (CBS indeling)middelbaar onderwijs62,60%56,66%
hoger onderwijs37,40%43,34%
Leeftijd (CBS indeling)15-2417,40%22,39%
25-4445,50%45,18%
45-6437,10%32,43%

Betrouwbaarheid

De 30 schalen van de test hebben een goede betrouwbaarheid van gemiddeld 0,82 (Cronbach's alpha).

Validiteit

De validiteit van de Big Five theorie staat nauwelijks ter discussie. De validiteit van deze persoonlijkheidstest kan het best gekarakteriseerd worden aan de hand van de gemiddelde factorladingen die uit factoranalyse naar voren komen. Daarmee is aangetoond dat de test klopt met de theoretische basis. Doorgaans wordt een factorlading van 0.3 als betekenisvol gezien. De gemiddelde factorladingen zijn voor de 30 schalen 0,614.

Lengte en afnameduur vragenlijst

De 300 vragen zijn in een 20 tot 30 minuten te beantwoorden

Beschikbare rapportvormen

Er is een geïnterpreteerd rapport van 15 pagina's met de scores op de vijf hoofddimensies en de 30 onderliggende schalen. Plus een aanvullend data rapport met alle scores, 8 werkprofielen, een ondernemersprofiel en twee EQ scores.

Handleiding

Technische handleiding Nederlandse Persoonlijkheidstest

Voorbeeldrapporten

Voorbeeldrapport Nederlandse persoonlijkheidstest
Voorbeeldrapport Nederlandse persoonlijkheidstest (verkort)
Sample report Dutch personality test