Competentietest

Meetpretentie

Bepaling van de zelfbeoordeling van een respondent op 16 fundamentele competenties

Kenmerken

  • Meting op 16 fundamentele competenties
  • Goede betrouwbaarheid en zeer compleet
  • Scoring ten opzichte van de Nederlandse beroepsbevolking
  • Goede voorspellende waarde voor bepalen van passend werk

Samenstelling

De volgende competenties worden gemeten: Opmerken, Initiatief nemen, Analyseren, Beslissen, Creëren, Plannen en organiseren, Volhouden, Flexibel reageren, Functioneren onder spanning, Mondeling communiceren, Schriftelijk communiceren, Helpen, Netwerken, Controleren, Leidinggeven, Zelfsturing en –ontwikkeling.

Toepassingsgebied

Onder andere loopbaanbegeleiding, ontwikkelassessments, beroepskeuze, reïntegratie, etc.

Prijs

€ 16.00 (excl. btw)
Voorbeeldrapport Competentietest
Sample report Competency test

Ik begeleid veel werknemers bij re-intergratie, outplacement en loopbaanadvies. Ik gebruik de competentietest vooral omdat het concrete informatie geeft over wat de werknemer goed kan en minder goed kan. Handig om in te zetten bij sollicitaties of een functioneringsgesprek. Ook geeft de competentietest ontwikkelingstips. Daarmee heb je voldoende ingredienten voor een coachingsgesprek en tools om de werknemer in de goede flow te krijgen.


- Mariska Engelen,
  Engelen Coaching


Overige kenmerken

Vraag die voor de respondent beantwoord wordt

Bepaal je sterke en minder sterke competenties

Testvorm

Stellingen met een vijfpunts schaal

Leeftijd respondenten

Respondenten vanaf 15 jaar

Opleidingsniveau respondenten

Vanaf mbo en hoger

Gebruikers

Onder andere psychologen, loopbaanbegeleiders, coaches, recruiters, HRM/P&O, werving- en selectie, etc.

Gebruikerskwalificatie

Geen kwalificatie vereist

Normgroep

Nederlandse beroepsbevolking in een zelfanalyse setting

Statistieken

De normgroep bestaat uit 750 mensen tussen 15 en 65 jaar, opleiding vanaf mbo niveau, die begin van 2007 de vragenlijst hebben ingevuld. De normgroep is vervolgens 'gewogen' op geslacht, opleidingsniveau en leeftijd met behulp van CBS gegevens over 2006 om de normgroep representatief te maken voor de Nederlandse beroepsbevolking.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheden van de schalen ('Cronbach's Alpha') liggen alle 16 boven de 0,82. Drie liggen zelfs boven 0,90. Het gemiddelde van de 16 betrouwbaarheden is 0,88. De betrouwbaarheid van het instrument kan daarmee zonder meer als goed wordt aangemerkt.

Validiteit

De test is ontwikkeld door de auteurs op basis van uitgebreide praktijkervaring

Lengte en afnameduur vragenlijst

De 155 vragen zijn in 15-20 minuten te beantwoorden

Beschikbare rapportvormen

Naast een verkort rapport van 1 A4 met percentiele en stanine scores per competentie is er ook een uitgebreid grafische en geïnterpreteerd rapport

Handleiding

Korte handleiding Competentietest

Voorbeeldrapporten

Voorbeeldrapport Competentietest
Sample report Competency test