Coaching

De term Coaching wordt voor veel begeleidingsvormen gebruikt. Daardoor zijn bijna alle tests binnen Testlokaal op een bepaalde manier wel inzetbaar voor dit doeleinde.

Om een zeer breed beeld te krijgen van hoe iemand zichzelf ziet, kun je het beste gebruik maken van de Nederlandse Persoonlijkheidstest. Wanneer je snel en betrouwbaar een sterkte - zwakte analyse wilt hebben, is de Kerntyperingtest beter passend. Wanneer coaching werkgerelateerd is, vormt de Nederlandse werkwaardentest een goede aanvulling, omdat deze test inzicht geeft in de dingen die de gecoachte belangrijk vindt in zijn of haar werk. Ook kan de DISC Persoonlijkheidstest worden ingezet als beginpunt of discussiestuk bij coaching.