Competenties

Het aantal gehanteerde definities van wat een competentie is, is zeer uitgebreid. Wij hanteren de volgende definitie: een competentie is een in gedrag waarneembare combinatie van kennis en inzicht, houding en vaardigheid, waarmee in de praktijk doelen worden bereikt. Voor het meten van competenties is er een algemene Competentietest beschikbaar die ook als een 360 graden competentietest in te zetten is. Deze variant maakt het mogelijk om ook feedback van derden te ontvangen met betrekking tot de competenties van de betreffende respondent, zoals van collega´s en leidinggevenden. Dit draagt bij aan een objectievere beoordeling van de competenties van de betreffende respondent.