IQ en cognitieve capaciteiten

Veelal worden tests gebruikt ten behoeve van niveaubepaling. Dat kan in het algemeen zijn met een Klassieke IQ test maar kan ook specifieker gericht zijn op cijfermatig redeneren, logisch redeneren, woordenschat of spelling en grammatica. IQ tests zijn in het algemeen goede voorspellers van arbeidsprestaties maar dienen met grote zorgvuldigheid ingezet te worden. Over IQ en IQ cijfers bestaan veel misvattingen. Kijk voor verschillende tests voor het meten van cognitieve capaciteiten in de catalogus.