Loopbaanbegeleiding

De term loopbaanbegeleiding is een veelomvattend begrip. Daardoor zijn bijna alle tests binnen Testlokaal op een bepaalde manier wel inzetbaar voor dit doeleinde. Toch zijn er een aantal tests rondom deelvragen die altijd een vast onderdeel zijn. Dit zijn tests om inzicht te krijgen in wat passend werk is voor de respondent, tests om te bepalen wat de respondent belangrijk vindt in werk en capaciteitentests voor niveaubepaling.

Daarmee ligt een keuze voor respectievelijk de Beroepskeuzetest, de Nederlandse werkwaardentest en capaciteiten test(s) standaard voor de hand. Sinds vele jaren zijn daarbij ´competentiemetingen´ ook erg gewenst gebleken. De Competentietest vult de keuze van tests voor loopbaanbegeleiding dus perfect aan. Ook kan de DISC Persoonlijkheidstest worden ingezet als beginpunt of discussiestuk bij loopbaanbegeleiding.

Eventueel kan het onderzoek naar wat passend werk is nog worden aangevuld met een extra persoonlijkheidstest. Dan ligt de Kerntyperingtest, de Werkstijltest (zelfanalyse) of de Nederlandse persoonlijkheidstest voor de hand. Soms worden capaciteiten tests weggelaten als er geen echt duidelijke noodzaak voor is.

Genoemde tests zijn qua taalniveau geschikt voor mensen met een opleidingsniveau van MBO en hoger. Voor lager opgeleiden is de Beroepskeuzetest fundamentele beroepen (van VMBO tot en met MBO-2) een geschikt instrument. Voor volwassenen en jongeren met een laag opleidingsniveau (LBO) of een beperking is de Beroepskeuzetest elementaire beroepen ontwikkeld.