Ontwikkel assessment

Bij een ontwikkel assessment worden kwaliteiten, competities en potentieel in kaart gebracht vanuit loopbaangeoriënteerde vraagstukken binnen organisaties. Deze vorm van assessment is vaak minder vrijblijvend van karakter en het kan dan ook verstandig zijn om voor persoonlijkheidsbepaling te kiezen voor een persoonlijkheidstest met een selectienorm zoals de Persoonlijkheidstest (selectie) of de Werkstijltest (selectie). Ook de Kerntyperingtest is in dit kader zeer geschikt, vanwege het gedwongen keuzeformat van de vragenlijst.

Omdat een ontwikkel assessment regelmatig ingezet wordt om te bepalen of iemand ´upward mobile´ is om door te groeien naar een managementpositie, is de Managementtest (selectie) dan ook goed om in te zetten.

Zeer geschikt voor een ontwikkel assessment is de 360 graden competentietest. Hierbij ontvangt een respondent feedback op 16 werkgerelateerde competenties door één of meerdere feedbackgevers.

Daarnaast zijn capaciteitentests standaard metingen bij ontwikkel assessments, zoals bijvoorbeeld de IQ test.