Re-integatie en outplacement

Net als bij loopbaanbegeleiding is de vraagstelling wat ´passend werk´ is in dit kader erg belangrijk. Voor hoger opgeleiden is de Beroepskeuzetest samen met de Nederlandse werkwaardentest en de Competentietest daarvoor een optimale keuze.

Ook een sterkte-zwakte analyse door middel van de Kerntyperingtest is raadzaam. In plaats van de Kerntyperingtest kan voor persoonlijkheidsbepaling in relatie tot werk ook gebruik gemaakt worden van de Werkstijltest.

Voor lager opgeleiden (van VMBO tot en met MBO-2) is de Beroepskeuzetest fundamentele beroepen een geschikt instrument. Deze test meet wat voor soort werk bij iemand past en of er eventueel beperkende werkomstandigheden zijn waarmee rekening gehouden dient te worden. Voor volwassenen en jongeren met een laag opleidingsniveau (LBO) of een beperking is de Beroepskeuzetest elementaire beroepen ontwikkeld. Deze test is een richtinggevend instrument voor geschikt (ander) werk. De test in zijn geheel en specifiek de vragen zijn afgestemd op dit lage opleidingsniveau of op mensen met een beperking.

Daarnaast is het zeer gebruikelijk om ook tests voor niveaubepaling in te zetten. Naast capaciteiten tests, zoals de IQ test kunnen er dan ook heel specifieke toetsen voor specifieke beroepen worden afgenomen; denk bijvoorbeeld aan een woordenschattest mbo, woordenschattest hbo of een grammaticatoets hbo,wo voor een functie als secretaresse.