Selectie assessment

Bij een selectie assessment spelen voor de respondent bijzondere belangen. Immers, de uitkomst is vaak bepalend voor het wel of niet verkrijgen van een baan. De respondent zal dan ook geneigd zijn het beste beentje voor te zetten. Zelfbeoordelinginstrumenten lenen zich daardoor in het algemeen minder goed voor selectie doeleinden, omdat de respondent waarschijnlijk actief zal proberen om een beter beeld van zichzelf te scheppen.

Alleen wanneer zelfbeoordelingstests zijn voorzien van een normgroep die is samengesteld uit respondenten die zich allen in een ´selectie setting´ bevonden, zijn dergelijke tests ook inzetbaar voor selectie. De volgende tests in Testlokaal bevatten een dergelijke normgroep: Werkstijltest (selectie), de Persoonlijkheidstest (selectie) en de Managementtest (selectie)

De Kerntyperingtest omzeilt het probleem van sociaal wenselijk invullen deels vanwege het gedwongen keuze format van de vragenlijst. Naast deze test horen capaciteitentests, zoals de IQ test vaak ook tot de vaste tests voor selectie.

Tot slot: In zijn algemeenheid geldt dat een combinatie van meerdere tests een uitgebreidere meting biedt en dus een beter beeld zal geven.