Beroepskeuze en studiekeuze

Beroepskeuze

Via Testlokaal kun je met drie verschillende beroepskeuzetests mensen van elk opleidingsniveau helpen. Voor mensen met een hbo of wo opleidingsniveau kun je de meest afgenomen test van Testlokaal, de Beroepskeuzetest, inzetten. Deze test is ook geschikt voor mensen met een mbo 3 of mbo 4 niveau. Voor mensen met een vmbo of een mbo niveau 1 of 2 opleiding, is er de Beroepskeuzetest fundamentele beroepen. En voor mensen met maximaal een lbo opleiding of mensen die op het niveau van sociale werkvoorziening functioneren, kun je de Beroepskeuzetest elementaire beroepen afnemen.

Alle beroepskeuzetests geven inzicht in passende beroepen en sectoren en vergelijken de respondent met een relevante vergelijkingsgroep.

Studiekeuze

De Beroepentest voor studiekeuze geeft naast passende beroepen ook passende studies. De test is speciaal voor jongeren tot 20 jaar gemaakt. In verband met het niveau van de vragen wordt geadviseerd om de test in te zetten bij scholieren op havo-/vwo-niveau. Twee aanvullende kortere tests die ook relevant zijn bij studiekeuze, zijn de Studiekeuzemotivatietest en de Prestatiemotieventest voor studeren. Zowel de motieven die een student heeft om voor een studie te kiezen alsook de motivatie om zijn of haar best te doen tijdens de studie, hebben invloed op het succesvol afronden ervan. Omdat studie-uitval en switchgedrag steeds grotere financiële consequenties hebben, loont het om vooraf goed de motieven in kaart te brengen. Je kunt deze dan mee laten wegen bij het maken van een juiste studiekeuze.

De drie studiekeuzetests zijn complementair en vormen samen een krachtige combinatie om het studiekeuzeproces te ondersteunen.