Werken met teams

Om een beeld te krijgen van de samenstelling van een team en de rollen die individuele teamleden vervullen binnen het team, kies je voor de Groepsrollentest. Bij kleinere teams van maximaal 3 personen is de 360 graden competentietest, waarbij de teamleden elkaar feedback geven op elkaars competenties, een objectief hulpmiddel bij de verdere teamontwikkeling. Dit geldt ook voor de Kerntyperingtest waarbij een goed inzicht verkregen wordt van de sterktes en zwaktes van elk teamlid. Om het zelfbeeld van de respondent te vergelijken met het beeld dat andere teamleden van hem of haar hebben, kan gebruik gemaakt worden van een aantal hulpvragen die aan de rapportage zijn toegevoegd.

De rapportages binnen Testlokaal geven individuele scores en geen teamscores. Dit neemt niet weg dat bovenstaande testen, een uiterst effectief hulpmiddel zijn bij de verdere ontwikkeling van teams.